NH?N NH?P C?NG HÀNG KHÔNG PHÚ QU?C

NHỘN NHỊP CẢNG HÀNG KHÔNG PHÚ QUỐC

Cảng hàng không Phú Quốc là một trong sáu cảng hàng không địa phương do Cụm cảng hàng không miền Nam quản lý. Đây là cảng hàng không có hoạt động bay nhộn nhịp với tần suất 10-14 lần/chuyến/ngày. Năm 2006, số lần chuyến hạ cất cánh thương mại và sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không Phú Quốc chiếm gần 50% trên tổng số lần chuyến hạ cất cánh thương mại và lượng hành khách của 6 cảng hàng không địa phương thuộc Cụm cảng hàng không miền Nam.

Tính đến giữa tháng 12 năm 2006, Cảng HK Phú Quốc đã phục vụ 213.919 lượt khách, tăng 24,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt 6 % so với kế hoạch năm; Phục vụ an toàn 3718 lần chuyến hạ cất cánh thương mại, tăng 24,95% so với cùng kỳ năm 2005, vượt 3 % so với kế hoạch năm. Hệ số sử dụng ghế bình quân luôn ở mức cao: tuyến Phú Quốc – Sài Gòn: 100%; Phú Quốc - Rạch Giá: 100%.

Để mở rộng qui mô phát triển và phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng cao phục vụ định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành Trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao, hiện tại Cụm cảng hàng không miền Nam đang triển khai hồ sơ qui hoạch Cảng HK Phú Quốc mới tại Dương Tơ và các bước tiếp theo của dự án  để có thể đầu năm 2008 khởi công xây dựng Cảng hàng không mới.

Tin : Văn phòng Cụm cảng

Ảnh : Lê Thái (VPCC)